Procesy karne

Istotnym uzupełnieniem specjalizacji procesowej jest doradztwo w sprawach karnych, głównie gospodarczych i karnych skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych (white collar crime).

Od wielu lat prawnicy BWHS oferują m.in. doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządów i rad nadzorczych, współpracowników i partnerów biznesowych (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności D&O), doradztwo i reprezentację w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów) i innych czynności dochodzeniowo-śledczych, analizę ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej, reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji, doradztwo w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej i urzędniczej, doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Prawnicy BWHS występują ponadto jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych w postępowaniach z elementem prawa karnego.

Wśród naszych klientów są: członkowie zarządu spółek finansowych, w tym notowanych na GPW, działy compliance w firmach o szczególnym stopniu wrażliwości (farmaceutyczne, medyczne, banki, fundusze inwestycyjne), spółki Skarbu Państwa, dyrektorzy finansowi i operacyjni, główni księgowi, byli pracownicy i dyrektorzy spółek z różnych sektorów gospodarki.

Dla klienta działającego w branży obrotu elektroniką uzyskaliśmy wyrok uniewinniający w sprawie, w której został oskarżony o udział w tzw. karuzeli podatkowej.
Wspieraliśmy naszego klienta w toku wielomiesięcznego postępowania kontrolnego prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Prokuratura regionalna prowadzi postępowanie przygotowawcze, w którym zarzuca naszemu klientowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT na wielomilionowe kwoty w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Skutecznie wnieśliśmy zażalenie na postanowienie prokuratora o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, dzięki czemu klient odpowiada z tzw. wolnej stopy.
Doradzamy klientom, jak optymalnie zareagować na przestępstwa polegające na ujawnieniu lub wykorzystaniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa.