Postępowania podatkowe

Oferujemy wsparcie doradców podatkowych w toku prowadzonych postępowań podatkowych, w tym audyt kontroli skarbowych i podatkowych.

Przygotowujemy niezbędne pisma oraz reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych oraz później w trakcie postępowań sądowo-administracyjnych. Aktywnie uczestniczymy w czynnościach kontrolnych oraz prowadzimy korespondencję z organami kontroli w imieniu klienta.

Kancelaria uzyskała dla jednego z największych producentów piwa w Polsce wyrok WSA skutkujący zaniechaniem poboru przez urząd skarbowy niesłusznie naliczonych odsetek od akcyzy.
BWHS doprowadziła (w wyniku postępowania przed NSA) do uzyskania przez spółkę będącą wiodącym producentem materiałów izolacyjnych do zwrotu podatku od nieruchomości od nowej linii produkcyjnej.
W kwietniu 2021 r. BWHS uzyskała dla jednego z klientów wyrok NSA nakazujący wydanie korzystnej interpretacji podatkowej potwierdzającej, że przy wypłacie dywidendy do zagranicznego udziałowca dla celów zastosowania zwolnienia z podatku u źródła nie jest konieczne badanie czy udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem takiej dywidendy.
W maju 2021 r. klient BWHS uzyskał interpretację podatkową potwierdzającą, że ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która w rzeczywistości okazała się nie być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.