Bieżące doradztwo podatkowe

Doradzamy w rozwiązaniu bieżących problemów podatkowych oraz pomagamy uniknąć takich problemów w przyszłości.

Nasz zespół podatkowy rozwiązuje bieżące problemy podatkowe klientów, w tym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatków i opłat lokalnych oraz podatku akcyzowego. Udzielamy wyjaśnień i porad podatkowych również w zakresie pozostałych zobowiązań publicznoprawnych (np. ZUS).

Ponadto oferujemy usługi obejmujące sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz pisemnych opinii podatkowych. Przeprowadzamy analizy umów zawieranych przez klientów pod kątem identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych.

Dodatkowo Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie skutków podatkowych czynności procesowych podejmowanych w sporach sądowych, przygotowania strategii podatkowych i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

BWHS wspomaga klientów w bezpiecznym podatkowo przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych (połączeń, podziałów). W 2020 i 2021 r. Kancelaria zapewniła kompleksową obsługę podatkową procesu połączenia odwrotnego spółek z branży hotelarskiej, w tym z wykorzystaniem tzw. magazynów call-off stock.
Kancelaria kompleksowo wspiera klientów w określaniu prawidłowych stawek VAT w skomplikowanych projektach takich jak projekty deweloperskie obejmujące prace budowlane, aranżacyjne i wykończeniowe, budowa statków i innych jednostek pływających oraz usługi podwykonawcze w tym zakresie, itp.
BWHS pomaga klientom prawidłowo ocenić konsekwencje podatkowe udziału w strukturach cash-poolingowych.
Doradcy podatkowi z kancelarii BWHS wspierają klientów w transakcjach zbycia / nabycia istotnych aktywów, w tym w szczególności nieruchomości, całych przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa (w zakresie podatku PCC, VAT, korekty VAT, podatków dochodowych, itp.).