Schematy podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi związane z obowiązkami z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR) zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Oferujemy klientom wsparcie w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz w kwestiach związanych w ich raportowaniem. Oferujemy także pomoc w przygotowaniu wewnętrznych procedur związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Kancelaria zapewnia klientom kompleksowe wsparcie w zakresie identyfikacji i raportowania tzw. schematów podatkowych w ramach procedur MDR (Mandatory Disclusure Rules).
Doradcy podatkowi przeprowadzają audyty / przeglądy mające na celu identyfikację potencjalnych schematów podatkowych podlegających raportowaniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.