Rozprawy zdalne wprowadzono na stałe

14 marca 2024 r. weszły w życie zmiany w KPC wprowadzające rozprawy zdalne. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przesłanek odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia w formie...

9 kwietnia 2024
Mobbing w miejscu pracy

Czy politykę antymobbingową można skarżyć przed sądem powszechnym, skoro jest „tylko” aktem prawa wewnętrznego? 𝗧𝗮𝗸 - 19 marca 2024 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w...

8 kwietnia 2024
Duży sukces Kancelarii BWHS na polu prawa karnego

Prawnicy z naszej Kancelarii – adw. Katarzyna Gędek-Tyrcz i adw. Mirosław Skrycki z powodzeniem bronili przedsiębiorcy oskarżonego o dokonanie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę...

5 kwietnia 2024
Czy w kontrolach wysokości podstaw oskładkowania osób prowadzących firmy zajdzie rewolucja?

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem adw. Natalii Grzelak do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2023 r. (sygn. akt III UZP 3/23) stanowiącej zasadę...

4 kwietnia 2024