Czy kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na jej nagrywanie?

„Kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na jej nagrywanie” – chyba każdy zna taką lub podobną formułkę poprzedzającą telefoniczne załatwienie sprawy w urzędzie. Wiele osób czuło, że...

29 listopada 2023
Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej to efekt...

27 listopada 2023
Umowa o roboty budowlane – Konferencja

Już dziś odbywa się Konferencja „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Koło...

24 listopada 2023
Prawo pracownika do ciszy

Ani w polskim, ani w unijnym porządku prawnym nie ma skonstruowanej regulacji, która wprost gwarantowałaby pracownikowi tzw. „prawo do bycia off-line”. Nie oznacza to, że...

22 listopada 2023