Analiza ratio legis

Zasada uczciwości kupieckiej 🟰 nakaz przestrzegania prawa ➕ powstrzymanie się od zachowań niewłaściwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami. Jest to jedna z podstawowych zasad, które powinny...

23 lipca 2023
Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Utrzymanie w poufności strategicznych dla przedsiębiorstw informacji, stanowi w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Czy próbując odtworzyć pełną obowiązującą w polskim...

26 stycznia 2023
Parytety we władzach spółek? Nie tak szybko.

Parytety we władzach spółek? Nie tak szybko i nadal nie bardzo wiadomo jak konkretnie je wprowadzić. 1. Czy już obowiązują? Dyrektywa „w sprawie poprawy równowagi...

13 grudnia 2022
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – aspekty podatkowe

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która obowiązuje od 13 października 2022 roku, nie wprowadziła żadnych zmian w regulacjach podatkowych. Nie oznacza to jednak, że pozostaje bez...

6 grudnia 2022