Zasada uczciwości kupieckiej 🟰 nakaz przestrzegania prawa ➕ powstrzymanie się od zachowań niewłaściwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Jest to jedna z podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza członków organów spółek.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Kingi Jaszczyk z zespołu obsługi korporacyjnej BWHS, „Potrzeba egzekwowania przestrzegania zasad uczciwości kupieckiej jako ratio legis legitymacji interesariuszy do zaskarżania uchwał wspólników spółek kapitałowych.

Tekst ukazał się w Monitorze Prawa Handlowego Wydawnictwo C.H.Beck.

Zachęcamy do lektury ⬇️

Monitor Prawa Handlowego Nr 4/2022