Prawo zamówień publicznych

Doskonale rozumiemy specyfikę działalności zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających. 

Wykonawcom oferujemy m.in. wsparcie w przygotowaniu oferty i analizę dokumentacji przetargowej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i w negocjacjach z Zamawiającym oraz pełną obsługę prawną na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiającym zapewniamy wsparcie w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, a także bierzemy czynny udział w pracach komisji przetargowej oraz reprezentujemy w postępowaniach przed KIO. Przejmujemy również wszelkie formalności, w tym opracowujemy regulaminy udzielania zamówień publicznych, wzory pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów, a także sporządzamy dokumentację przetargową.

Naszą Praktykę Prawa Zamówień Publicznych tworzy zespół doskonale przygotowanych specjalistów. Jedna z wiodących prawniczek – Patrycja Gorgoń-Wróbel  – ukończyła szereg szkoleń rządowych dotyczących informacji niejawnych i uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, w tym ONZ oraz UE. To ważne szczególnie dla Klientów, którzy realizują projekty PZP, przy których dostęp do informacji tajnej jest możliwy tylko z takim poświadczeniem.

Wszystkie przedsiębiorstwa poszukujące doświadczonej kancelarii, która zadba o ograniczenie ryzyka biznesowego i bezpiecznie poprowadzi postępowanie w reżimie Prawa Zamówień Publicznych  – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Interpunkcja zdecydowała o wygranej w sporze o zamówienie publiczne – wyrok KIO i Sądu Okręgowego korzystny dla Klienta BWHS

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. XXIII Zs 62/21, zakończył się spór, który toczył się początkowo w postępowaniu odwoławczym przed...

20 sierpnia 2021
Wpływ COVID-19 na wykonywanie zamówień publicznych

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

22 kwietnia 2020