Przygotowywanie i opiniowanie SWZ

Kancelaria przygotowuje dokumentację przetargową zgodną z potrzebami zamawiającego.

Przygotowujemy dokumentację przetargową zgodną z potrzebami zamawiającego, m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz wzór umowy załączany do SWZ. Oferujemy opiniowanie i weryfikację dokumentacji przetargowej pod kątem jej zgodności z prawem zamówień publicznych.

Dla wykonawców z kolei przygotowujemy opinie prawne do treści SWZ oraz sporządzamy pytania do zamawiającego odnośnie treści SWZ wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji. Kancelaria przygotowuje analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego z uwagi na profil działalności danego przedsiębiorcy.

Osoby kontaktowe
Klient BWHS, jednostka samorządu terytorialnego, w postępowaniu w 2021 r. wprowadziła zarekomendowane przez nas zmiany w SWZ. Zmiany uchroniły przed odwołaniami do KIO oraz koniecznością unieważnienia całego postępowania.
Pomogliśmy prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie jako umowę na koncesję na roboty budowlane i wybrać odpowiednią procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Klient uniknął ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych.