Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Kancelaria zapewnia prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik zamawiającego.

Kancelaria dzięki swojemu doświadczeniu jest w stanie pomóc zamawiającemu w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Przygotowujemy dokumentację przetargową i dbamy o zapewnienie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy wsparciem dla zamawiającego w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia, od udziału w pracach komisji przetargowej po wyłonienie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

 

Osoby kontaktowe
Doradzaliśmy zamawiającym m.in. z sektorów: budowlanego, infrastruktury drogowej oraz lotniczej w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia oraz przygotowaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wspieraliśmy klientów z rynku publicznego we wszystkich etapach postępowań przetargowych: od udziału w komisji przetargowej po reprezentację przed KIO.