Ochrona konkurencji i konsumentów

Zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa konsumenckiego, antymonopolowego oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wdrażamy działania prewencyjne, jak również pomagamy klientom w sporach dotyczących ewentualnych naruszeń.

Doskonale rozumiemy praktykę i sposób funkcjonowania organów ochrony konkurencji i konsumentów. Wspieramy przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami dotyczącymi zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz stosowania praktyk ograniczających konkurencję – nadużywania pozycji dominującej i antykonkurencyjnych porozumień. Pomagamy także w sprawach z obszaru koncentracji przedsiębiorców, przewagi kontraktowej i zatorów płatniczych. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zakresie sporów obejmujących czyny nieuczciwej konkurencji.

Naszych Klientów reprezentujemy w sporach sądowych, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz unijnym organem antymonopolowym – Komisją Europejską. Równocześnie dbamy o minimalizację ryzyk naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów, biorąc pod uwagę także aspekty biznesowe prowadzonej przez Klienta działalności.

Zakres naszego doradztwa dopasowujemy do stanu faktycznego, poprzedzając wdrożenie jakichkolwiek działań rzetelną analizą.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą usług, jakie możemy zaoferować w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
“Rabaty handlowe dobre, ale nie te wymuszane” – komentarz Katarzyny Rackiej i Weroniki Herbet w portalu Prawo.pl

Stosowanie rabatów jest powszechną praktyką w obrocie gospodarczym i często korzystną dla obu stron umowy, umożliwiającą osiągnięcie korzyści ekonomiczno-społecznych. Gdy jednak udziela ich przedsiębiorca dominujący,...

10 września 2020
Kary za naruszenia reguł konkurencji mogą wkrótce przestać być teorią – artykuł Katarzyny Rackiej i Weroniki Herbet w portalu Prawo.pl

Szanowni Państwo, w portalu Prawo.pl ukazał się artykuł ekspertek BWHS - Mec. Katarzyny Rackiej i doktorantki Weroniki Herbet, nt. kar za naruszenie reguł konkurencji. Nasze prawniczki komentują...

28 sierpnia 2020