Andrzej Springer

Radca prawny, Managing Partner

Springer Andrzej

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi, Prezesem UOKiK oraz organami administracji. Ceniony praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według międzynarodowego rankingu prawniczego Chambers oraz w sprawach konsumenckich w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita”.

Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora finansów, budownictwa i telekomunikacji. W latach 2001-2009 związany z Kancelarią GWW, od roku 2005 jako jej wspólnik kierujący departamentem procesowym kancelarii. Reprezentował klientów w sporach z zakresu sporów korporacyjnych, procesów inwestycyjnych, umów deweloperskich, prawa marketingu i reklamy, a także w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Doradzał przy zawieraniu skomplikowanych ugód kończących wielowątkowe spory korporacyjne, zawieraniu i wykonywaniu umów związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów masowych, opracowywaniu wzorców umownych oraz prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklam porównawczych.

Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej oraz członka Komisji Licencyjnej ds. Ekstraklasy PZPN. Jest arbitrem przy sądzie polubownym PZPN. Prowadził wiele szkoleń skierowanych do profesjonalistów, w szczególności notariuszy oraz aplikantów notarialnych, a także do członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Wykładał w ramach szkoleń organizowanych przez C.H.Beck, MMC, Infor, Institute for International Research, Nowoczesna Firma, Rzeczpospolita, Puls Biznesu. Publikował w periodykach prawnych. Jest współautorem monografii “Umowa deweloperska w praktyce” wydanej przez Wolters Kluwer w 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (nr wpisu WA-9999). Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie amatorsko zajmuje się ornitologią.

Moje wpisy