Prawo pracy

W ramach specjalizacji prawa procesowego BWHS prowadzi dla swoich Klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Spory z zakresu prawa pracy dotyczą najczęściej kwestii związanych z rozwiązaniem umów o pracę czy roszczeniami pieniężnymi zgłaszanymi przez jedną ze stron stosunku pracy (w tym dotyczących roszczeń o naruszenie zakazu konkurencji, wypłatę premii, odszkodowań za naruszenie przepisów prawa pracy, naruszenia dóbr osobistych pracowników).

Oprócz tego Kancelaria doradza na bieżąco Klientom w zakresie prawa pracy, w szczególności w sytuacjach, które potencjalnie mogą doprowadzić do sporu sądowego. W takich przypadkach szczególnie istotne jest bowiem wcześniejsze zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów na poparcie przyszłego stanowiska procesowego.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Ulga IP Box pełna niejasności

Kolejna publikacja BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy dotycząca IP Box. 📬 Bartosz Gotowała oraz Sylwia Antoniak odpowiadają jakie są różnice między ulgą IP Box a...

17 maja 2023
100 osób na pokładzie BWHS

14 lat temu zespół BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy liczył 9 osób, jednak nasze ambicje sięgały o wiele dalej. Zespół świetnych ekspertów, prawników, współpracowników administracji,...

10 maja 2023