Prawo pracy

W ramach specjalizacji prawa procesowego BWHS prowadzi dla swoich Klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Spory z zakresu prawa pracy dotyczą najczęściej kwestii związanych z rozwiązaniem umów o pracę czy roszczeniami pieniężnymi zgłaszanymi przez jedną ze stron stosunku pracy (w tym dotyczących roszczeń o naruszenie zakazu konkurencji, wypłatę premii, odszkodowań za naruszenie przepisów prawa pracy, naruszenia dóbr osobistych pracowników).

Oprócz tego Kancelaria doradza na bieżąco Klientom w zakresie prawa pracy, w szczególności w sytuacjach, które potencjalnie mogą doprowadzić do sporu sądowego. W takich przypadkach szczególnie istotne jest bowiem wcześniejsze zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów na poparcie przyszłego stanowiska procesowego.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Newsletter Podatkowy – styczeń 2023

📩  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Podatkowym na styczeń 2023. W tym wydaniu biuletynu informujemy Państwa o: terminie obowiązywania nowych stawek „kilometrówki”, sposobie...

16 stycznia 2023
Parytety we władzach spółek? Nie tak szybko.

Parytety we władzach spółek? Nie tak szybko i nadal nie bardzo wiadomo jak konkretnie je wprowadzić. 1. Czy już obowiązują? Dyrektywa „w sprawie poprawy równowagi...

13 grudnia 2022