Prawo pracy

W ramach specjalizacji prawa procesowego BWHS prowadzi dla swoich Klientów spory sądowe z zakresu prawa pracy.

Spory z zakresu prawa pracy dotyczą najczęściej kwestii związanych z rozwiązaniem umów o pracę czy roszczeniami pieniężnymi zgłaszanymi przez jedną ze stron stosunku pracy (w tym dotyczących roszczeń o naruszenie zakazu konkurencji, wypłatę premii, odszkodowań za naruszenie przepisów prawa pracy, naruszenia dóbr osobistych pracowników).

Oprócz tego Kancelaria doradza na bieżąco Klientom w zakresie prawa pracy, w szczególności w sytuacjach, które potencjalnie mogą doprowadzić do sporu sądowego. W takich przypadkach szczególnie istotne jest bowiem wcześniejsze zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów na poparcie przyszłego stanowiska procesowego.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Czy kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na jej nagrywanie?

„Kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na jej nagrywanie” – chyba każdy zna taką lub podobną formułkę poprzedzającą telefoniczne załatwienie sprawy w urzędzie. Wiele osób czuło, że...

29 listopada 2023
Nowa kategoria pracowników szczególnie chronionych

Rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej to efekt...

27 listopada 2023