Inne obszary wsparcia (prawo pracy)

Skuteczne zarządzanie firmą wymaga znajomości przepisów prawa pracy, szybkiego reagowania na zaistniałe sytuacje kadrowe, minimalizowania ryzyka prawnego związanego z polityką kadrową i zatrudnienia, ale przede wszystkim umiejętności budowania i podtrzymywaniem relacji z pracownikami.

Dzięki naszemu doświadczeniu w obsłudze klientów korporacyjnych wspieramy m.in. w obszarze:

 • praca zdalna,
 • sygnaliści,
 • zatrudnianie wyższej kadry menadżerskiej,
 • opracowywanie dokumentacji HR, compliance – procedury antymobbingowe, procedury zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pracowników,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowania i wdrożenia wewnętrznych aktów prawa pracy,
 • prawo imigracyjne (kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców z UE i spoza UE, legalizacje pobytu, uzyskiwanie zezwoleń na pracę),
 • przygotowanie i wdrażanie procedur zapewniających ochronę informacji poufnych,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników,
 • szkolenia.