Upadłość i restrukturyzacja

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Bazując na bogatym doświadczeniu oferujemy nasze usługi wszystkim uczestnikom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Z sukcesami reprezentujemy zarówno syndyków, nadzorców i zarządców w prowadzonych przez nich postępowaniach, jak również dłużników czy wierzycieli. Dzięki współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi możemy przygotować i wdrożyć odpowiednie schematy dla przedsiębiorców z problemami ekonomicznymi, tak aby oferowane przez prawo narzędzia były jak najbardziej efektywne. Doradzamy również w negocjacjach inwestorom chcącym bezpiecznie przeprowadzić transakcje z podmiotami w restrukturyzacji lub w upadłości w ramach procedury pre-pack. Swoje usługi kierujemy także do menadżerów, reprezentując ich interesy w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, jak też dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy też w postępowaniach karnych z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Newsletter UOKiK – Listopad 2022

📩 Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Zatory płatnicze - zmiany od 8 grudnia 2022 r. Nowelizacja reguluje nowe rozwiązania w dwóch zasadniczych obszarach:...

28 listopada 2022
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która obowiązuje od 13 października 2022 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian. Jedną z nich jest instytucja wiążącego polecenia, wydawanego przez spółkę...

23 listopada 2022