Maciej Wałejko

Adwokat, Partner

Maciej Wałejko

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Posiada bogate doświadczenie w szerokim spektrum spraw procesowych, obejmującym zarówno wielomilionowe rozliczenia w branży budowlanej, jak również spory w branży informatycznej oraz lotniczej.
Wielokrotnie prowadził sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych (zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej) oraz sprostowania prasowego. Brał z sukcesem udział w sporach z największymi wydawcami prasowymi w Polsce. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z rozliczeniami na rynku wydawniczym. Posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, zarówno w zakresie sporów korporacyjnych (zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych, wyłączenie wspólnika, odpowiedzialność członków zarządu, spory inwestorów z tytułu umowy wspólników), jak też w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek.

Brał udział w negocjacjach i finalizacji licznych transakcji, w tym dotyczących nabycia papierów wartościowych, nieruchomości wraz z ustanawianiem licznych zabezpieczeń, jak też w negocjacjach wielomilionowych kontraktów budowlanych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów. Doradzał klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym w postępowaniach pre-pack. Prowadził z sukcesem wiele postępowań na podstawie weksli. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym, w tym egzekucji z udziałów oraz akcji. Posiada ponadto doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenie zdobywał w dziale procesowym międzynarodowej kancelarii, biorąc udział w skomplikowanych sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa konkurencji (private enforcement), czynów nieuczciwej konkurencji, nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa bankowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/Adw/7149). Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jest zapalonym koszykarzem i radiowcem – prowadzi własną audycję „Szuflada dźwięków” w Radiu Aktywnym.

Moje wpisy