Tomasz Zieliński

Doradca podatkowy, Partner

Tomasz Zieliński

Doradza klientom w kwestiach podatkowych na wszystkich etapach działalności: od wyboru optymalnej formy prawnej, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży, aż po wyjście z inwestycji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi. Uczestniczy w projektach obejmujących analizy prawno-podatkowe transakcji handlowych i restrukturyzacyjnych oraz ryzyk podatkowych związanych z tymi transakcjami, a także w projektach z zakresu optymalizacji podatkowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości czy międzynarodowego prawa podatkowego. Uczestniczył w licznych audytach prawnopodatkowych, w szczególności w projektach typu tax review i due diligence. Wspiera klientów w przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji podatkowej TP.

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2007 r. Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr wpisu 11776). Współautor publikacji „Umowa deweloperska w praktyce”.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posługuje się językiem angielskim.