Dagmara Gut

Doktor nauk prawnych, radca prawny, of Counsel

Dagmara Gut

Specjalizuje się w procesie administracyjnym, sądowoadministracyjnym i cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w instytucjach kultury. 

 

Pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz prelegentka na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Wielokrotna zdobywczyni stypendiów naukowych (m.in. rektora, m.st. Warszawy, Santander Universidades) oraz kierowniczka lub wykonawczyni wielu grantów badawczych. Odbywała liczne staże naukowe, w tym na Columbia University (Nowy Jork, USA). 

 

W 2023 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UKSW Małgorzaty Jaśkowskiej.

 

Absolwentka magisterskich i doktoranckich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych (WA-15763).

 

Posługuje się językiem angielskim.