Dagmara Gut

Radca prawny, Associate

Dagmara Gut

Specjalizuje się w procesie administracyjnym, sądowoadministracyjnym i cywilnym oraz prawie własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w instytucjach kultury.

Pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz prelegentka na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Wielokrotna zdobywczyni stypendiów naukowych (m.in. rektora, m.st. Warszawy, Santander Universidades) oraz kierowniczka lub wykonawczyni wielu grantów badawczych. Odbywała liczne staże naukowe, w tym na Columbia University (Nowy Jork, USA). Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku).

Absolwentka magisterskich i doktoranckich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych (WA-15763).

Posługuje się językiem angielskim.