Andrzej Herbet

Dr hab., radca prawny, of Counsel

Herbet Andrzej

Dr hab. n. prawnych, radca prawny, kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, były ekspert Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz ekspert ds. legislacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności prawie spółek, prawie spółdzielczym i prawie umów handlowych.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, w tym Komentarza do Kodeksu spółek handlowych (Wyd. C.H. Beck), Systemu Prawa Prywatnego (Wyd. C.H. Beck) i Komentarza do Kodeksu cywilnego (Wyd. Wolters Kluwer), a także opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie organów państwowych, instytucji finansowych i wiodących polskich kancelarii prawnych.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.