Mateusz Pilich

prof. UW, dr hab., Counsel

Mateusz Pilich

Współpracownik Kancelarii w Dziale Korporacyjno-Procesowym.
Specjalista prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa edukacyjnego.

Autor ok. 90 różnych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym komentarzy (własnych lub we współautorstwie) do ustawy – Prawo oświatowe (redaktor naukowy i współautor, ostatnie wyd. 3 Wolters Kluwer 2022), ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (red. J. Poczobut, Wolters Kluwer 2017), rozporządzeń PE i Rady nr 593/2008 Rzym I i nr 1215/2012 (red. K. Osajda, wyd. 1 C.H.Beck 2019), Kodeksu cywilnego, (red. J. Gudowski, Wolters Kluwer 2021), oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (redaktor naukowy i główny współautor, wyd. 1 Wolters Kluwer 2022), a także publikowanych monografii naukowych (rozprawy doktorska i habilitacyjna – nagrodzone w konkursach „Państwo i Prawo” w roku 2006 i 2016, odpowiednio: II i I nagrodą), artykułów problemowych, przeglądów orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych oraz glos.

Studia prawnicze ukończył w 1999 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie i złożył egzamin sędziowski. W roku 2005 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW. W latach 2005-2008 asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; w latach 2008-2018 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, naczelnik Działu Prawa Cywilnego. W latach 2018-2019 prowadził indywidualną kancelarię adwokacką. Od roku 2006 do chwili obecnej adiunkt na WPiA UW, od 2021 r. – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim oraz uczy się języka ukraińskiego.

Miłośnik żeglarstwa oraz muzyki klasycznej.