Michał Starczewski

Radca prawny, Associate

Michał Starczewski

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Pomaga we wdrażaniu projektów IT, sporządzaniu bezpiecznych umów; reprezentuje w sporach sądowych. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów prawnych i badań due dilligence.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze kultury i nauki, uczestnicząc w realizacji projektów wspierających digitalizację i nowoczesną komunikację naukową, w tym europejskich projektów OpenAIRE+ i FOSTER. Był członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się metodologicznymi aspektami humanistyki cyfrowej. Należał do redakcji serwisu Historia i Media. Współpracował z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i eksperckich.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu WA-16936). Posługuje się językiem angielskim.

Moje wpisy