Michał Starczewski

Radca prawny, Associate

Michał Starczewski

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Pomaga we wdrażaniu projektów IT i sporządzaniu umów. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów prawnych i badań due diligence.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze kultury i nauki, uczestnicząc w realizacji projektów wspierających digitalizację i nowoczesną komunikację naukową, w tym europejskich projektów OpenAIRE+ i FOSTER. Był członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i eksperckich. W zespole BWHS od 2017 r.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk humanistycznych (dysertację przygotowaną na Wydziale Historii UW poświęcił historii cyfrowej, czyli historiografii w dobie transformacji cyfrowej). Wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu WA-16936). Posługuje się językiem angielskim.

Moje wpisy