Prawo własności intelektualnej

Pomagamy chronić własność intelektualną w zmieniającym się świecie.

Innowacyjne projekty wymagają wsparcia prawników rozumiejących zmieniającą się rzeczywistość. Pomagamy budować własność intelektualną i kompleksowo ją chronić. Wspieramy klientów w negocjowaniu umów, dzięki którym współpraca z partnerami jest prostsza, a w razie sporu reprezentujemy klientów przede wszystkim szukając rozwiązań polubownych.

Wspieramy klientów zarówno przy realizacji ograniczonych w czasie projektów, jak i przy bieżącej obsłudze procesów biznesowych. Doradzamy ambitnym startupom i firmom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom działającym w branży IT, na rynku wydawniczym i medialnym. Wiemy, jak skutecznie pozyskać prawa do różnego rodzaju dzieł: od książek, poprzez utwory muzyczne i fotograficzne, po utwory audiowizualne i programy komputerowe.

Prowadzimy precedensowe spory dotyczące korzystania z nowych technologii, wymagające kreatywnego spojrzenia na obowiązujące przepisy.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – dlatego doradzamy, jak wprowadzić na rynek towary lub usługi bez naruszania praw innych osób.

Konferencja „Umowy wdrożeniowe na systemy IT” z udziałem mec. P. Gorgoń – Wróbel i M. Starczewskiego

W dniach 28 – 29 września 2021 r. odbędzie się konferencja online dotycząca zagadnień związanych z umowami wdrożeniowymi na systemy IT, która organizowana jest przez...

9 listopada 2021
Sukces BWHS – telewizja informacyjna z zakazem kryptoreklamy

Jedną z pierwszych spraw, rozpoznanych przez nowo powołany XXII Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie, był wniosek klienta BWHS przeciwko nadawcy jednego z polskich...

30 września 2020