W dniach 28 – 29 września 2021 r. odbędzie się konferencja online dotycząca zagadnień związanych z umowami wdrożeniowymi na systemy IT, która organizowana jest przez Puls Biznesu – Konferencje.

W ramach wydarzenia zostaną omówione kwestie dotyczące przygotowywania, zawierania i renegocjowania warunków umów na wdrożenie IT, odpowiedzialności za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie prac w praktyce umów IT, optymalnego wykorzystania budżetu w ramach wdrożenia systemów IT, prawidłowego transferu praw do korzystania z utworów z obszaru IT, odpowiedzialności wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT, minimalizowania ryzyk przy wyborze wykonawcy, oraz prowadzenia sporów związanych z wdrożeniami IT.

Podczas konferencji prawnicy BWHS – radca prawny Patrycja Gorgoń – Wróbel i aplikant radcowski Michał Starczewski zaprezentują wykład „Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT”, w ramach którego omówią kwestie charakterystyki outsourcingu usług IT z prawnego punktu widzenia, konsekwencji niedotrzymania umówionych standardów Service Level Agreement (SLA), klasyfikacji zgłaszanych błędów i terminów ich naprawy, uprawnienia do skorzystania z wykonania zastępczego i zwolnienia z zapłaty kar umownych, zasad współpracy wykonawców z zamawiającym oraz różnic w odpowiedzialności wykonawców i dalszych podwykonawców.

Wszelkie szczegóły nt. konferencji „Umowy wdrożeniowe na systemy IT”, w tym harmonogram wykładów oraz dane do rejestracji znajdą Państwo pod linkiem.