Od dziś obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Ustawa nowelizująca wprowadziła do KSH szereg zmian, tj. m.in.:

  • obowiązek protokołowania uchwał zarządu sp. z o.o.;
  • nowe przepisy karne dot. członków zarządu, prokurentów, pracowników i współpracowników spółki;
  • ujednolicenie sposobu liczenia kadencji organów spółek kapitałowych;
  • reformę przepisów dotyczących rad nadzorczych poprzez wprowadzenie nowych uprawnień i obowiązków;
  • modyfikację zasad odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, poprzez wprowadzenie zasady tzw. business judgment rule (członkowie tych organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny, staranny wobec spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego);
  • wprowadzenie tzw. prawa holdingowego regulującego relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach grupy spółek.

Warto także zajrzeć do publikacji, którą przygotował radca prawny Maciej Szwejda “Prawo holdingowe – nowe narzędzie prawne do zarządzania grupą spółek”, która ukazała się w gazecie Rzeczpospolita.

Zapraszamy!

https://www.bwhs.pl/…/prawo-holdingowe-nowe-narzedzie…/