Prawo karne

Od wielu lat prawnicy BWHS oferują m.in. doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządów i rad nadzorczych, współpracowników i partnerów biznesowych (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności D&O).

Także doradztwo i reprezentację w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów) i innych czynności dochodzeniowo-śledczych, analizę ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej, reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji, doradztwo w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej i urzędniczej, doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Prawnicy BWHS występują ponadto jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych w postępowaniach z elementem prawa karnego.

Wśród naszych klientów są: członkowie zarządu spółek finansowych, w tym notowanych na GPW, działy compliance w firmach o szczególnym stopniu wrażliwości (farmaceutyczne, medyczne, banki, fundusze inwestycyjne), spółki Skarbu Państwa, dyrektorzy finansowi i operacyjni, główni księgowi, byli pracownicy i dyrektorzy spółek z różnych sektorów gospodarki.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Sukces Praktyki Prawa Budowlanego BWHS – zawarcie ugody po blisko 9 latach wielowątkowego sporu sądowego!

W Kancelarii BWHS głęboko wierzymy w siłę negocjacyjnych form rozwiązywania sporów jako najlepszych, bo uwzględniających racje wszystkich stron zaangażowanych w dany spór i pozwalających na...

12 czerwca 2024
Druga konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Druga konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego (EAPIL), odbyła się w tym roku we Wrocławiu w dniach 6-8 czerwca 2024 roku. Tematyka tego wydarzenia poświęcona...

11 czerwca 2024