Prawo karne

Od wielu lat prawnicy BWHS oferują m.in. doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządów i rad nadzorczych, współpracowników i partnerów biznesowych (w tym doradztwo w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności D&O).

Także doradztwo i reprezentację w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów) i innych czynności dochodzeniowo-śledczych, analizę ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej, reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych przed organami ścigania oraz przed sądami wszystkich instancji, doradztwo w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej i urzędniczej, doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Prawnicy BWHS występują ponadto jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych w postępowaniach z elementem prawa karnego.

Wśród naszych klientów są: członkowie zarządu spółek finansowych, w tym notowanych na GPW, działy compliance w firmach o szczególnym stopniu wrażliwości (farmaceutyczne, medyczne, banki, fundusze inwestycyjne), spółki Skarbu Państwa, dyrektorzy finansowi i operacyjni, główni księgowi, byli pracownicy i dyrektorzy spółek z różnych sektorów gospodarki.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Podleganie cudzoziemców obowiązkowym składkom ZUS

Podleganie cudzoziemców obowiązkowym składkom ZUS – komentarz adwokat Natalii Grzelak do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 listopada 2023 r., III PSK 69/23.   Sąd Najwyższy w...

29 lutego 2024
Skuteczne złożenie zażalenia poziomego przed Sądem Okręgowym w Katowicach przez BWHS

Od listopada 2019 r. sprawy o zabezpieczenie rozpoznaje ten sam sąd w obu instancjach. Środkiem zaskarżenia od postanowienia sądu w tego rodzaju sprawach jest bowiem tzw. zażalenie poziome. Zażalenie takie...

9 lutego 2024