Katarzyna Gędek-Tyrcz

Adwokat, Senior Associate

Gędek-Tyrcz Katarzyna

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym gospodarczym, tzw. white collar crime.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego i gospodarczego. Brała udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Jej zainteresowania zawodowe, jak i praktyka zawodowa zasadniczo koncentrują się na obszarze prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego, jak i procedury karnej. Jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych brała udział w szeregu postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, powszechnymi jednostkami prokuratury wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (WAW/Adw/3658). W latach 2011-2018 jako adwokat współpracowała z kancelarią Cieślak, Ways i Wspólnicy (a następnie Cieślak i Wspólnicy).

Wśród jej zainteresowań znajdują się jazda konna i podróże.