Natalia Grzelak

Adwokat, Senior Associate

Grzelak Natalia

Reprezentuje klientów przed sądami każdej instancji oraz innymi instytucjami, w tym przed organami i sądami administracyjnymi. W swojej praktyce procesowej koncentruje się na sprawach cywilnych, w tym sporach z zakresu prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, prawa pracy oraz zagadnień dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Reprezentuje klientów w sprawach karnych na każdym etapie postępowania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rozwodowych. Od wielu lat wszechstronnie obsługuje podmioty prowadzące działalność o profilu naukowym.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 4078). Posługuje się językiem angielskim.

W wolnych chwilach oddaje się lekturze książek.