Private lawyer

Nasi specjaliści z obszaru private lawyer to zespół nakierowany na pomoc osobom indywidualnym (osobom prywatnym).

W ramach private lawyer pomagamy naszym Klientom rozwiązywać problemy wynikające z zawiłych relacji prywatnych, wspomagamy w prowadzeniu spraw rodzinnych jak również służymy radą w aspektach zawodowych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje: ochronę dóbr osobistych i wizerunku, sprawy i spory rodzinne, podziały majątku, spadki, kwestie związane z zatrudnieniem, zarządzanie majątkiem osobistym, fundacje i stowarzyszenia.

Indywidualne podejście, współpraca z doświadczonym prawnikiem wsparta specjalistami BWHS z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, własności intelektualnej oraz procesów sądowych, stanowią rękojmię profesjonalnej i opartej na zaufaniu usługi.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
Springer vs. Springer: BWHS wygrywa po raz kolejny z Ringier Axel Springer Polska

Zespół procesowy Kancelarii BWHS, kierowany przez Andrzeja Springera,  wygrał kolejny proces przeciwko Ringier Axel Springer Polska sp.z o.o. (RASP) w sprawie o naruszenie dóbr osobistych...

28 czerwca 2019
Kary za brak zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o nabyciu lub...

1 września 2020