Zespół procesowy Kancelarii BWHS, kierowany przez Andrzeja Springera,  wygrał kolejny proces przeciwko Ringier Axel Springer Polska sp.z o.o. (RASP) w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Klienta BWHS w serii artykułów prasowych.

W dniu 24 czerwca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko autorowi, redaktorowi naczelnemu dziennika „Fakt Gazeta Codzienna” oraz wydawcy dziennika. Sąd uwzględnił apelację kancelarii prawnej BWHS i zmienił wyrok sądu I instancji, oddalający powództwo w całości. Zgodnie z decyzją Sądu, RASP, redaktor naczelny „Fakt Gazety Codziennej” oraz autor artykułu muszą przeprosić Klienta BWHS w papierowym wydaniu dziennika „Fakt Gazeta Codzienna”, jak i na stronie www.fakt.pl w terminie 14 dni wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał, że artykuły prasowe opublikowane na łamach dziennika „Fakt Gazeta Codzienna” naruszyły dobra osobiste Klienta BWHS. SA zwrócił uwagę na wagę zarzutów, które wprost oskarżały powoda o dopuszczenie się czynów karalnych. Czynienie takich zarzutów, zdaniem Sądu, winno być poparte silnymi argumentami i dowodami uzyskanymi z rzetelnych źródeł. Sąd ocenił pracę autora artykułów jako wysoce daleką od standardów należytej rzetelności dziennikarskiej.

Sąd wskazał, że strona pozwana w trakcie procesu nie wykazała, aby materiały źródłowe, które stanowiły podstawę artykułów, zostały pozyskane w sposób solidny. W przypadku anonimowości informatorów autorów tekstów prasowych, strona pozwana zobowiązana była przedstawić inne dowody dla potwierdzenia prawdziwości zawartych w nich twierdzeń. Sąd podkreślił również, że przed opublikowaniem artykułów nie podjęto nawet prób skontaktowania się z powodem i skonfrontowania z nim oskarżeń.

Sąd Apelacyjny uznał także, że publikacja artykułów nie była usprawiedliwiona interesem społecznym, a wprost przeciwnie: interes społeczny wymaga, aby treści publikowane w prasie były oparte na solidnych dowodach, potwierdzających zawarte w nich treści i aby stanowiły rzetelne źródło wiedzy.

Sprawa była prowadzona przez mec. Macieja Wałejko, mec. Mirosława Skryckiego i mec. Andrzeja Springera.

To kolejny w tym roku korzystny wyrok dla klientów BWHS w sprawach na gruncie prawa prasowego (zarówno w zakresie ochrony o dóbr osobistych jak i sprostowania) przeciwko RASP (o poprzednim informowaliśmy tutaj).

Przypomnijmy, że kilka lat temu tygodnik „Newsweek”, również wydawany przez RASP, musiał przepraszać Klienta BWHS dwukrotnie w tej samej sprawie, w związku z pominięciem fragmentu oświadczenia (sprawa oparła się o Sąd Najwyższy, szczegóły tutaj).

Pełną wersję Newslettera można znaleźć tutaj.