Ograniczony status konsumenta w sporze frankowym

W ostatnim czasie informowaliśmy o wygranej zespołu BWHS w sprawie, która toczyła się przed Sądem Najwyższym pod sygn. II CSKP 362/22. W wyroku z dnia...

9 września 2022
Prejudykat w ważnej sprawie private enforcement

Miło nam poinformować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu dla naszego Klienta Magna Polonia S.A. w sporach z Emitel S.A. Niedawno informowaliśmy o wyroku Sądu Okręgowego w...

20 maja 2022
Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Ustawodawca z końcem roku zaskoczył po raz kolejny. W Dzienniku Ustaw (Dz.U.2021.2459) 29 grudnia 2021 r. ogłoszono ustawę o zmianie m.in. Kodeksu cywilnego, wedle której...

26 stycznia 2022
Interpunkcja zdecydowała o wygranej w sporze o zamówienie publiczne – wyrok KIO i Sądu Okręgowego korzystny dla Klienta BWHS

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. XXIII Zs 62/21, zakończył się spór, który toczył się początkowo w postępowaniu odwoławczym przed...

20 sierpnia 2021