Ogromny sukces BWHS na polu prawa karnego

Adw. Katarzyna Gędek-Tyrcz i adw. Ewa Szymańska doprowadziły do uchylenia zabezpieczenia majątkowego, zastosowanego przez prokuraturę wysokiego szczebla w wysokości aż 1 miliona złotych. Prokurator zarzucił...

25 czerwca 2024
Sukces Praktyki Prawa Budowlanego BWHS – zawarcie ugody po blisko 9 latach wielowątkowego sporu sądowego!

W Kancelarii BWHS głęboko wierzymy w siłę negocjacyjnych form rozwiązywania sporów jako najlepszych, bo uwzględniających racje wszystkich stron zaangażowanych w dany spór i pozwalających na...

12 czerwca 2024
Adw. Natalia Grzelak skutecznie reprezentowała ojca dziecka w postępowaniu o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego.

W sekcji private lawyer działu procesowego naszej Kancelarii zdarzają się także sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z natury rzeczy są to sprawy trudne...

4 czerwca 2024
Postanowienie prokuratora może być podstawą wpisu hipoteki

Hipoteka może być stosowana w postępowaniu karnym albo jako środek zabezpieczający wykonanie przyszłego wyroku skazującego, albo jako poręczenie majątkowe. Hipoteki tego typu zachowują swój cywilistyczny...

6 maja 2024