UOKiK wycofuje się z wprowadzenia prejudykatów w sprawach konsumenckich

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw toczą się od ponad roku, ale w ostatnim tygodniu zdecydowanie...

16 kwietnia 2024
Czy przydzielenie jednemu dystrybutorowi określonego terytorium czy grupy klientów ma charakter absolutny i żaden inny dystrybutor nie może zawrzeć umowy z klientem „dedykowanym” dla tego dystrybutora?

Jak prawo konkurencji reguluje te kwestie w świetle nowego rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję #VBER? Zachęcamy do...

25 marca 2024
Światowy Dzień Konsumenta

„Wszyscy jesteśmy konsumentami” (John F. Kennedy), ale nie tylko 15 marca, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. To oznacza, że wszyscy możemy dziś świętować, ale przedsiębiorcy...

15 marca 2024
Greenwashing jako nieuczciwa praktyka rynkowa

20 lutego 2024 r. uchwalona została nowa unijna dyrektywa ws. wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dyrektywa chronić ma konsumentów, m.in., przed wprowadzającymi w...

1 marca 2024