Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe

Zespół prawników BWHS dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającymi szybkie i sprawne podjęcie działań obrończych lub w interesie pokrzywdzonych podmiotów.

Prawnicy BWHS oferują doradztwo i reprezentację klientów w sprawach karnych skarbowych:

  • podatkowych (w tym tzw. karuzele VAT),
  • celnych,
  • związanych z organizacją gier hazardowych,
  • związanych z obrotem dewizowym.

Za przestępstwa i wykroczenia skarbowe odpowiedzialność ponieść mogą podatnicy, ale także osoby zajmujące się sprawami podatników (zarząd, wspólnicy, menedżerowie spółek).

Odpowiedzialność tzw. posiłkowa grozi również samemu podmiotowi gospodarczemu.

Co istotne, większość z tych czynów może zostać popełniona wyłącznie umyślnie, a  nie na skutek niezamierzonego naruszenia przepisów podatkowych. Ważne zatem, aby możliwie szybko podjąć właściwe działania prawne.

Podobnie jak w przypadku przestępstw karnych gospodarczych, prawo karnoskarbowe wymaga nie tylko znajomością prawa karnego, ale i systemu podatkowego oraz procedury karnoskarbowej, która nieco różni się od karnej.