Analiza ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej

Zgodnie ze starożytną maksymą „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”, dlatego ważne, aby unikać działań, które mogą potencjalnie skutkować postępowaniem karnym lub karnoskarbowym.

Prawnicy BWHS oferują doradztwo i analizę ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego z perspektywy prawnokarnej.

Niejednokrotnie możliwe jest uniknięcie wielu kłopotów prawnych i finansowych ustalając zawczasu optymalną strategię działania.