Pozostałe przestępstwa kryminalne, wykroczenia

Kancelaria BWHS oferuje pomoc prawną nie tylko w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych, ale wszelkich przestępstw kryminalnych oraz wykroczeń.

Prawnicy zajmują się zarówno doradztwem, jak i reprezentacją klientów w tym zakresie przed organami ścigania, w tym prokuraturą, sądami powszechnymi i  Sądem Najwyższym. Pomoc świadczona jest także na etapie wykonania orzeczenia.

Przykładowe kategorie przestępstw, w których można uzyskać pomoc prawna w  kancelarii BWHS:

  • przestępstwa i wykroczenia drogowe,
  • przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu (np. kradzież, oszustwo, przywłaszczenie mienia),
  • błędy medyczne,
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa tzw. narkotykowe, związane z posiadaniem substancji zabronionych,
  • cyberprzestępczość,
  • przestępstwa przeciwko wolności i wolności seksualnej,
  • przestępstwa przeciwko środowisku i związane z ochroną zwierząt,
  • przestępstwa rodzinne, alimentacyjne.