Reprezentacja na każdym etapie postępowania karnego

Reprezentacja na każdym etapie postępowania karnego, w tym na etapie postępowania wykonawczego oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych (zatrzymanie, przeszukanie, przesłuchanie, przedstawienie zarzutów, tymczasowe aresztowanie)

Prawnicy BWHS reprezentują klientów w procesach karnych, wykroczeniowych i  karnoskarbowych w każdej fazie postępowania przed organami ścigania, sądami oraz Sądem Najwyższym.

Oferujemy pomoc i reprezentację zarówno na etapie  postępowania przygotowawczego (także przed jego formalnym wszczęciem), jak i sądowego.

Reprezentujemy klientów również w postępowaniu wykonawczym i dotyczącym nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania, skarga nadzwyczajna).

BWHS świadczy pomoc również w sytuacjach nagłych i kryzysowych, takich jak:

  • zatrzymanie osoby,
  • przeszukanie osoby lub pomieszczenia, pojazdu,
  • zatrzymanie rzeczy,
  • blokada rachunku bankowego,
  • przedstawienie zarzutów,
  • przesłuchanie,
  • tymczasowe aresztowanie podejrzanego lub zastosowanie innych środków zapobiegawczych,
  • zastosowanie zabezpieczenia majątkowego.