Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Prawnicy BWHS zajmują się również kwestią odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, uregulowanej w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W pewnych wypadkach spółka może bowiem ponieść konsekwencje finansowe braku należytej staranności w wyborze osoby fizycznej, która popełniła przestępstwo, lub braku należytego nadzoru nad taką osobą.

BWHS oferuje doradztwo w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz reprezentację procesową.