Doradztwo prawne przy realizacji projektów

Wdrożenie projektu wymaga wsparcia prawnego już od momentu planowania.

Doradztwo prawne przy realizacji projektów okazuje się często kluczowe już od etapu opracowywania koncepcji. Dotyczy to zwłaszcza projektów innowacyjnych, których zgodność z przepisami prawa musi być zapewniona od samego początku.

Wdrożenie niezbędnych funkcjonalności często jest trywialne, jeśli uwzględni się je na początku, a trudne, jeśli ich konieczność ujawni się, gdy prace są zaawansowane.

Sporządziliśmy opinię prawną dotyczącą planowanego wdrożenia projektu oceny zachowań ludzi w oparciu o sztuczną inteligencję. Opinia posłużyła w procesie pozyskiwania finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wspieraliśmy naszego klienta w procesie negocjacji umowy wdrożenia nowego systemu e-commerce.