Sylwia Antoniak

Konsultant podatkowy, Associate

Sylwia Antoniak

Wspiera klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych.

Jest zaangażowana w przygotowywanie m.in. dokumentacji cen transferowych oraz wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu biuletynów podatkowych BWHS.

Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Rachunkowość i finanse biznesu (specjalności: Finanse, audyt i podatki oraz Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw). Posługuje się językiem angielskim.