Jakub Chmiel

Student prawa, Paralegal

Jakub Chmiel

Wspiera prawników obsługujących procesy dotyczące tzw. spraw frankowych, w szczególności przygotowuje projekty pism procesowych.

Pierwsze kroki zawodowe stawiał w kancelarii specjalizującej się w sprawach cywilnych.

Jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał stypendium za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe. W ramach działalności akademickiej uczestniczył aktywnie w działalności kilku kół naukowych, co zaowocowało publikacją szeregu artykułów. Współorganizował konferencję naukową. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z postępowaniem cywilnym oraz prawem zobowiązań.

Interesuje się filmem (przede wszystkim Polską Szkołą Filmową), literaturą (zarówno piękną, jak i faktu) oraz sztuką (przede wszystkim malarstwem). Wieloletni gracz tenisa ziemnego, fan Manchesteru United. Weekendowy gracz gier komputerowych.