Marzena Chotycka

Aplikantka radcowska, Junior Associate

Chotycka Marzena

Obszar jej praktyki skupia się na procedurze cywilnej, w tym w szczególności na prowadzeniu procesów sądowych związanych z sektorem bankowym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w lubelskich kancelariach prawnych oraz organizacjach pozarządowych świadcząc pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz w toku postępowań egzekucyjnych. Podczas studiów koordynowała pracą Sekcji Prawa Cywilnego oraz Procedury Cywilnej Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.