Paulina Sulgostowska

Adwokat, Associate

Sulgostowska Paulina

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, sporach pracowniczych i prawie ubezpieczeń społecznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach sądowych z zakresu prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystent sędziego początkowo w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomowych studiów „Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych” w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 8797).