Bartłomiej Szewczuk

Adwokat, Associate

Bartłomiej Szewczuk

Obszar jego praktyki skupia się na sporach sądowych. W codziennej praktyce zastępuje klientów z sektora bankowego w licznych postępowaniach sądowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Lublinie i w Warszawie, zajmując się sprawami sądowymi, a także obsługą prawną jednego z największych podmiotów leczniczych w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2023 r. zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis się na listę adwokatów (WAW/ADW/11071).

Posługuje się językiem angielskim, a także uczy się języka hiszpańskiego.

Pasjonuje się sportem, zwłaszcza polską i hiszpańską piłką nożną, a także historią Polski i Europy.