Przemysław Szewczyk

Aplikant radcowski, Junior Associate

Szewczyk Przemysław

Wspiera dział procesowy związany z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi do waluty obcej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej, Sądzie Apelacyjnym oraz w jednej z warszawskich kancelarii, w której zajmował się postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości.

W czasie studiów współpracował z Uniwersytecką Poradnią Prawną w sekcji prawa pracy, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Ponadto jest wolontariuszem w Fundacji Court Watch Polska oraz odbył szkolenie bazowe z mediacji zorganizowane przez Polskie Centrum Mediacji.

Ukończył studia, uzyskując tytuł magistra na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Pasjonuje się sportem oraz meteorologią.