Przemysław Szewczyk

Student prawa, Paralegal

Przemysław Szewczyk

Wspiera dział procesowy związany z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi do waluty obcej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej, Sądzie Apelacyjnym oraz w jednej z warszawskich kancelarii, w której zajmował się postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości.

W czasie studiów współpracował z Uniwersytecką Poradnią Prawną w sekcji prawa pracy, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Nadto jest wolontariuszem w Fundacji Court Watch Polska oraz ma odbyte szkolenie bazowe z mediacji przez Polskie Centrum Mediacji.

Aktualnie jest studentem V roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Pasjonuje się sportem oraz meteorologią.