Natalia Burzykowska

Asystentka

Natalia Burzykowska

Pomaga w bieżącej pracy Działu Wsparcia kancelarii.

Studiuje na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posługuje się językiem angielskim.

Występowała na scenach wielu państw jako wokalistka w chórze międzynarodowym Pueri et Puellae Cantores Plocenses.