Zuzanna Czuba

Studentka prawa, Paralegal

Czuba Zuzanna

Pomaga w bieżącej pracy działu Wsparcia kancelarii.

Studiuje na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posługuje się językiem angielskim.

Wielokrotna medalistka ogólnopolskim turniejów w tenisie ziemnym, okręgowych i wojewódzkich zawodów w pływaniu oraz wojewódzkich zawodów w lekkoatletyce.