Bartłomiej Dąbal

Student prawa, Paralegal

Dąbal Bartłomiej

Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, sporach pracowniczych i prawie ubezpieczeń społecznych.

Doświadczenie zdobywał w dziale praktyk rynków kapitałowych, prawa spółek oraz transakcji M&A jednej z warszawskich kancelarii oraz w XIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Współpracuje z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną, głównie w praktyce prawa cywilnego, karnego i pracy.

Jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował również prawo na Universidade da Coruña w Hiszpanii w ramach programu Erasmus Plus, a także ukończył z wyróżnieniem Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Związany również z Erasmus Student Network, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na UKSW i Radiem UKSW.

Posiada certyfikaty z negocjacji i savoir vivre w biznesie, CMS Summer Law Academy, a także certyfikat udziału w warsztatach on-line M&A TalentLab III i Warsztatach Europejskich Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Lubi spędzać czas wolny z rodziną i czytać literaturę o tematyce varsavianistycznej. Jest zainteresowany rozwojem osobistym, sportem oraz samorządem lokalnym.