Maciej Szwejda

Radca prawny, Senior Associate

Maciej Szwejda

Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym i prawie pracy. Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotom gospodarczym.

Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie projektów z zakresu M&A oraz procesów porządkujących strukturę grup kapitałowych dla dużych firm z obszaru TMT, ocenę prawnych aspektów kampanii reklamowych i marketingowych prowadzonych przez podmioty z branży telekomunikacyjnej w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie audytów prawnych spółek związanych z ich nabywaniem lub wprowadzaniem na giełdę, negocjowanie kontraktów handlowych o strategicznym znaczeniu o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.

Reprezentował ponadto pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, w tym dotyczących mobbingu i ochrony dóbr osobistych. W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie prawnika in-house wspierał spółki w organizowaniu i doskonaleniu wewnętrznego funkcjonowania ich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych (m.in. regulaminy wynagradzania, premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury udzielania pełnomocnictw, procedury zwierania umów, procedury zaciągania zobowiązań) oraz poprzez kształtowanie zasad wewnętrznej obsługi prawnej w grupie kapitałowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w dużych korporacjach, w tym spółkach giełdowych. Przez wiele lat kierował działami prawnymi w takich firmach jak Elektrim SA, Netia SA, P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play), pełniąc w nich funkcję dyrektora działu prawnego lub głównego radcy prawnego. Ponadto pracował w renomowanych kancelariach prawnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów MBA Poznań-Atlanta prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Georgia State University w Atlancie. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie, prowadząc wykłady w ramach studiów MBA Poznań- Atlanta, w oparciu o własny autorski program pt. „Law for managers”. Jest także autorem materiałów dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczących zarządzania zmianą w procesach M&A pt: „The Elements of Change Management for Human Resources during Mergers & Acquisitions”. Jest wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu PZ-1807). Posługuje się językiem angielskim i włoskim.