Konrad Staniszewski

Radca prawny, Senior Associate

Konrad Staniszewski

Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa autorskiego oraz rozwiązywaniu problemów w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych dotyczących dochodzenia należności w postępowaniach upadłościowych w tym na rzecz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wspierał m. in. Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy. W ramach pracy zawodowej, prowadził obsługę prawną różnorodnych podmiotów gospodarczych, w tym dużej spółki deweloperskiej o ogólnopolskim zasięgu, gdzie pracował na stanowisku Kierownika Działu Prawnego przygotowując pod względem prawnym m. in. procedurę konwokacyjną akcji, emisję kilkunastu serii obligacji korporacyjnych oraz pełnił funkcję prokurenta.

Autor szkoleń i wykładów m. in. z postępowania elektronicznego w administracji, podpisu elektronicznego oraz prawa autorskiego prowadzonych na rzecz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku a także stowarzyszeń zrzeszających artystów fotografików.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: WA-10760).

W wolnych chwilach popularyzuje gry planszowe i czyta komiksy.