Juliusz Wojciechowski

Doradca podatkowy, Managing Partner

Juliusz Wojciechowski

Uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Jest ekspertem w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi. Doradza podmiotom z różnych sektorów, m.in.: finansowego, nieruchomości, motoryzacyjnego, handlu i dystrybucji.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, uzyskane przy projektach prowadzonych zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i firm rodzinnych działających na rynku polskim. Prowadził wiele kompleksowych przeglądów podatkowych oraz projektów optymalizacyjnych. Wielokrotnie reprezentował klientów w zakończonych sukcesem sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadził liczne szkolenia dla klientów, a także był prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (nr wpisu 09942). Karierę zawodową w doradztwie podatkowym rozpoczął w 1999 roku w międzynarodowej firmie doradczej Arthur Andersen. W latach 2001-2009 pracował w PwC, gdzie kierował działem podatkowym w Poznaniu oraz Gdańsku.

W wolnym czasie uprawia wspinaczkę sportową.

Moje wpisy