Mirosław Skrycki

Adwokat, Managing Partner

Mirosław Skrycki

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych sądowych i arbitrażowych, w szczególności związanych z obrotem gospodarczym, prawem antymonopolowym i ochrony konkurencji, a także postępowań karnych. W powyższym zakresie legitymuje się m.in. doświadczeniem z praktyki adwokackiej, wieloletniej pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym oraz osobistych doświadczeń prowadzania działalności na rynkach związanych z procesami inwestycyjnymi, działalności handlowej oraz szkoleniowej.

Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym m.in. w ramach Podyplomowych Studiów Deweloperskich organizowanych pod auspicjami Szkoły Głównej Handlowej przez Polski Związek Firm Deweloperskich, wydarzeń organizowanych przez Puls Biznesu, czy Fundację Pro Futura. Współpracował z Polskimi Wydawnictwami Profesjonalnymi, Wolters Kluwer Polska, a także z firmami doradztwa personalnego: Specialist and Friends, Idea! Management Consulting, ACCESS – Doradztwo Kadry Zarządzanie, IMPACTIVE Key Polska.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 4995). W latach 2005-2013 odbył liczne szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Prywatnie wielbiciel klasycznej motoryzacji, miłośnik gór i żeglarstwa.